Trivia

Портал Goldchess- посол красоты шахмат

Возвращение к красоте

Современные шахматы попали в ловушку игры, для самой игры и результатов. Куда-то улетучилось самое важное, красота шахматной игры, красота шахматных комбинаций.
Обратите внимание, что сегодня почти ни в одном из турниров в мире нет, как бывало прежде, приза за самую красивую партию турнира.
Поэтому портал Goldchess направлен на то, чтобы творить красоту, и показывать ее широким массам шахматистов.
И награждать.
У нас на сайте – Конкурс на самую красивую партию мира -, с призом $10 000 для партии года и $1000 – для партии месяца.
Goldchess – это beauty, beauty – это Goldchess.
добро пожаловать

Interesting points

Goldchess portal – Ambassador of chess beauty

Back to the beauty

Present day chess fell for a trap of the game for the purpose of the game and its results.
Somewhere has been lost the most important aspect of it, the beauty of chess game and the beauty of chess combinations.
Pay attention to the fact that nowadays there is no chess tournaments that offer prizes for the most beautiful match in a tournament.
Thats why Goldchess portal is directed towards creating beauty and displaying it to the wide variety of chess community. Goldchess is also directed towards awarding players with big prizes.
We have a contest for the most beautiful game of the world on our portal, with a prize of $10 000 for the winner of a year and $1000 for monthly winners.
Goldchess is beauty, beauty is Goldchess.
welcome

Ciekawostki

Portal Goldchess – ambasadorem piękna szachów

Powrót do piękna

Współczesne szachy wpadły w pułapkę gry, dla samej gry i wyników. Gdzieś uleciało najważniejsze, piękno gry szachowej, piękno szachowych kombinacji. Zwróćcie uwagę, że dziś prawie na żadnym turnieju na świecie nie ma, jak dawniej bywało, nagrody za najpiękniejszą partię turnieju. Dlatego portal Goldchess ukierunkowany jest na tworzenie piękna i ukazywanie go szerokim rzeszom szachistów. I nagradzanie. Mamy na stronie -Konkurs na najpiękniejszą partię świata-, z nagrodą $10 000 dla partii roku i $1000 dla partii miesiąca.
Goldchess to beauty, beauty to Goldchess.
zapraszamy 