Goldchess – сыграй в современные шахматы

Goldchess – это новая форма шахматных турниров на сайте www.goldchess.com, с привлекательными денежными призами, в которых нет фаворитов, а выиграть может практически каждый. Поскольку выигрывает тот, кто первым решит нашу шахматную проблему и пришлет решение, а не тот, у кого более высокий рейтинг.

Наш портал – это типично турнирный портал, турниры и шахматные игры с призами в диаграммах, Grandmaster Corner, Genius Test, puzzle, Goldchess Crazy, у нас шахматисты попросту играют, оплачивая взнос или бесплатно, кто как хочет. Преимуществом наших турниров являются привлекательные призовые фонды и комфорт игры у себя дома, а также…отсутствие стресса. И то, что может на них сыграть любое количество участников. А чем больше участников, тем больше призовой фонд. Goldchess – это World Chess Community Portal.
Просто для шахматистов.
Goldchess вдохновляет. Учит, как эффективно и красиво играть и уже сегодня является неотъемлемым элементом шахматного образования.
Через несколько лет пробелы в знаниях и навыках, которые предоставляет Goldchess, не позволят стать хорошим шахматистом. Шахматисты, которым известен Goldchess, будут в числе наилучших. Поэтому начинай учиться и играть у нас уже сегодня.
Вам просто нужно зарегистрироваться, скачать нашу программу – ваш оппонент и вы готовы к игре. Остальные учатся в -1 шаг и в – Как играть.
Приглашаем

Goldchess – play modern chess

Goldchess is a new form of chess tournaments played on the www.goldchess.com, website, with no front runners, but with winning opportunities for virtually every player. This is because here the winner is the one who is the first to solve our chess problem and to submit a solution, and not the one with a higher rating.
Our website is a typical tournament portal, which offers participation in tournaments and chess diagrams, with entry fee or for free, as you like it. The advantage of our tournaments are attractive prize pools and the luxury of playing at home without any stress. Also, in our tournaments can play any number of players. The more participants, the higher is the prize pool. Goldchess is the World Chess Community Website. Simply for chess players.

Goldchess inspires. It teaches how to play efficiently and beautifully, and on today is an indispensable part of chess education.
In a couple of years, it will be impossible to become a good chess player without knowing Goldchess. The players familiar with Goldchess will be amongst the best ones. So, start learning and playing with us today. All you need is to register, download our software – which is your opponent, and you are ready to play. The rest can be found on our website under the -1st step and -How to play headlines.
Join us!


Goldchess – play modern chess

Goldchess is a new form of chess tournaments played on the www.goldchess.com, website, with no front runners, but with winning opportunities for virtually every player. This is because here the winner is the one who is the first to solve our chess problem and to submit a solution, and not the one with a higher rating.

Our website is a typical tournament portal, which offers participation in tournaments and chess diagrams, with entry fee or for free, as you like it. The advantage of our tournaments are attractive prize pools and the luxury of playing at home without any stress. Also, in our tournaments can play any number of players. The more participants, the higher is the prize pool. Goldchess is the World Chess Community Website. Simply for chess players.

Goldchess inspires. It teaches how to play efficiently and beautifully, and on today is an indispensable part of chess education.
In a couple of years, it will be impossible to become a good chess player without knowing Goldchess. The players familiar with Goldchess will be amongst the best ones. So, start learning and playing with us today. All you need is to register, download our software – which is your opponent, and you are ready to play. The rest can be found on our website under the -1st step and -How to play headlines.
Join us!


Goldchess – zagraj nowoczesne szachy

Goldchess to nowa forma turniejów szachowych na stronie www.goldchess.com, w których nie ma faworytów, a wygrać może praktycznie każdy. Wygrywa bowiem ten, kto pierwszy rozwiąże nasz problem szachowy i przyśle rozwiązanie, a nie ten kto ma wyższy ranking.

Nasz portal jest typowo turniejowy, turnieje oraz gry szachowe z nagrodami w diagramach, Grandmaster Corner, Genius Test, puzzle, Goldchess Crazy, u nas się po prostu gra, opłacając wpisowe lub bezpłatnie, jak kto chce. Zaletą naszych turniejów są atrakcyjne pule nagród i luksus grania we własnym domu, oraz… bezstresowość. Także to, że mogą w nich zagrać dowolne ilości uczestników. A im więcej uczestników, tym większa pula nagród. Goldchess to World Chess Community Portal.
Po prostu dla szachistów.
Goldchess inspiruje. Uczy, jak skutecznie i pięknie grać, i już dziś jest niezbędnym elementem szachowej edukacji.
Za parę lat bez znajomości Goldchess nie będzie możliwe być dobrym szachistą. Szachiści znający Goldchess będą w gronie najlepszych. Dlatego zacznij się uczyć i grać u nas już dziś.
Trzeba się tylko zarejestrować, pobrać nasz program – twojego przeciwnika i jesteś gotowy do gry. Resztę dowiedz się w -1 krok i  w -Jak grać. Zapraszamy
Mini sonda Goldchess
Prosimy o odpowiedź na pytanie:
1. Dlaczego gram lub nie gram, w turniejach i grach Goldchess?
Odpowiedzi prosimy kierować na maila contact@goldchess.com